haccp sistem

HACCP

Strokovno svetujemo pri vzpostavitvi HACCP sistema

Nosilec živilske dejavnosti mora v okviru notranjega nadzora zagotoviti zdravstveno ustreznost živil v vseh fazah proizvodnje in prometa z živili. Verifikacija je načelo HACCP sistema, po katerem skupina HACCP določi metode in postopke, ki se uporabljajo za določanje, ali HACCP sistem pravilno deluje.

Izvajanje verifikacije obsega:

  • usposabljanje zaposlenih,
  • pregled in ocenjevanje dokumentacije spremljajočih higienskih programov in HACCP načrta,
  • ogled dejanskega stanja (izpolnjevanje tehničnih in higienskih zahtev obrata ter obvladovanje proizvodnega postopka).