izdelava načrta

POOBLASTILA INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Imamo pooblastilo IZS za:

  • odgovornega projektanta za Zasnove požarne varnosti za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
  • odgovornega projektanta za Študije požarne varnosti za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
  • odgovornega projektanta za Elaborate varstva pri delu za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
  • odgovornega nadzornika za  zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
  • član Upravnega odbora matične sekcije tehnologov pri IZS.