koordinacije

KOORDINACIJE V FAZI IZDELAVE PROJEKTOV IN NA GRADBIŠČIH

Na področju projektov in gradbišč opravljamo naslednje strokovne naloge:

  • naloge koordinatorja VZD v fazi priprave in projektiranja projektov,
  • naloge koordinatorja VZD v fazi izvedbe projektov,
  • izdelava varnostnega načrta.