proti eksplozijska zaščita

PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA

Na področju protiekslozijske zaščite opravljamo celoten sklop dejavnosti:

  • usposabljanje zaposlenih,
  • izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti,
  • ocena tveganja za nastanek eksplozije.