Reference

Categories

  • No categories

Iskanje

Reference na področju senčil: V lanskem letu smo izdelali klasične zavese v novem delu CITY HOTELA v Ljubljani, serijo senčnikov za MERCATOR – EMBO (blagovna znamka Santana), markize za Coca Cola Beverages (Avionček Brnik …), ….

Reference na področju varnosti in zdravja pri delu: Že 10 let vodimo dela za družbo Kamnik-Schlenk, Avtocar,….. Podjetja imajo od 10 pa do 70 zaposlenih oseb.  Dela ki jih v družbah opravljajo so izredno zahtevna in  včasih tudi potekajo v izredno zahtevnih pogojih in v zapletenih tehničnih in tehnoloških pogojih.

Reference na področju požarnega varstva: Vodenje za družbo  Kamnik-Schlenk d.o.o…. Zahteve požarnega varstva so izredno razvejane in z uporabo sodobnih materialov in postopkov velikokrat  nastopajo  ob gorenju nepredvidljive okoliščine za zaposlene in obiskovalce v objektih. Ravno tako  v določenih pogojih pride do možnosti nastanka eksplozije.  V družbi smo

Nosilec  pooblastila Elektrotehnične zveze Slovenije kot Tehnologi in izdelovalci elaboratov eksplozijske  ogroženosti. Št potrdila  je 50/2008  z dne 5.11.2013.