varstvo pred požarom

VARSTVO PRED POŽAROM

Varstvo pred požarom je področje, ki mu poleg varstva pri delu posvečamo dovolj pozornosti. Na področju požarne varnosti izvajamo naslednje strokovne naloge:

  • svetovanje v zvezi s požarnim varstvom,
  • izdelava požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
  • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,
  • usposabljanje delavcev s področja varstva pred požarom,
  • usposabljanje izvajalcev požarnega varovanja- operaterji varnostno nadzornih centrov, varnostniki,
  • izdelava načrtov zaščite in reševanja,
  • izdelava zasnov požarne varnosti,
  • izdelava študij požarne varnosti.

Zakon o varstvu pred požarom