Varstvo

Ponujamo kompletne storitve na področju varstva pri delu, požarnega varstva ter ergonomije. Pri tem mislimo na izobraževanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu,  izdelavo ocene tveganja za delovna mesta ali za sredstva za delo (naprave), preglede sredstev za delo. Le ti so lahko prvi pregledi, perodični pregledi, obdobni ali izredni. Ravno tako opravimo meritve mikroklimatskih pogojev na delovnih mestih. Vse podatke vnašamo s specializiran program za vodenje varnosti in zdravja pri delu in vas mesečno obveščamo o nastalih dogodkih. Ravno tako sodelujemo z zdravniki medicine dela in sodelujemo na senatih zavoda za pokojninsko varstvo pri invalidskih postopkih. Naše delo je usklajeno s kadrovskimi in pravnimi službami v družbah s katerimi sodelujemo. Naše delo obsega tudi  preventivne obhode po delovnih mestih in opozarjanje na nepravilne postopke in opravila. Družbe, ki vlagajo v varne delovne postopke dolgoročno prihranijo v materialnem in moralnem pogledu, saj so zaposleni v teh družbah bolje motivirani za opravljanje svojega dela in se na delovnem mestu bolje počutijo. Ter posledično z veseljem prihajajo na delovno mesto in so bolj kreativni in motivirani za nove ideje.