01 729 51 70 - 041 630 684 biro.b@siol.net

Izpiti iz varstva pri delu

Usposabljanje za varno in zdravo delo predstavlja pomemben ukrep delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu, saj mora delodajalec usposobiti zaposlenega tako, da le ta lahko varno opravlja svoje delo.

Izpiti iz varstva pri delu se morajo opraviti ob:

  • novi zaposlitvi,
  • pred razporeditvijo na drugo delo,
  • pred uvajanjem novih tehnologij in uporabo novih delovnih naprav
  • ob spremembi v delovnem procesu.

Praviloma mora potekati usposabljanje v teoretičnem in praktičnem delu po vnaprej pripravljenih programih. Pri teoretičnem delu je običajno predavanje po katerem sledi izpit v pisni obliki. Pri praktičnem delu usposabljanja pa je najboljša rešitev ta, da se delavec pod mentorjevim vodstvom uči dela določen čas, npr. 10 dni,. in po koncu usposabljanja opravi še ustni izpit o znanju.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da je maksimalni rok za občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo dve leti!
Na delovnih mestih, kjer se iz ocene tveganja ugotovi, da je tveganje za nastanek nezgod pri delu in poklicnih bolezni veliko, se lahko določi tudi krajša periodika od 2 let.

Zakonodaja

izpiti iz varstva pri delu

Kontakt

GDPR

3 + 15 =

01 729 51 70 ali 041 630 684

MAISTROVA ULICA 16 KAMNIK 1241 SLOVENIJA

biro.b@siol.net